Γ.Σ. Εκλογών την 14.05.2018 (Διοικητικό Συμβούλιο-Εξελεγκτική Επιτροπή-Πειθαρχικό Συμβούλιο)

Εκλογές την 14-05-2018: Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης του Ε.Ο.Σ. Αλμυρού που πραγματοποιήθηκε στις 26/2/2018 ημέρα Δευτέρα & ώρα 19:30 στα γραφεία του συλλόγου, Αριστ. Παππά 15 και σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 & 18 του καταστατικού, ορίστηκε η Δευτέρα 14-05-2018 & ώρα 18:30 - 20:30 ως ημερομηνία για τη διεξαγωγή των εκλογών του συλλόγου και την ανάδειξη των οργάνων του (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή & Πειθαρχικό Συμβούλιο) για την επόμενη 3ετία. Η Γ.Σ. των εκλογών θα γίνει στα γραφεία του συλλόγου μας, Αριστ. Παππά 15, στον Αλμυρό. Την ίδια ημερομηνία (26-2-2018) η τακτική Γ.Σ. εξέλεξε και την εφορευτική επιτροπή η οποία θα διενεργήσει τις εκλογές και η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Μελέτη Χρήστο (Πρόεδρος), Χρόνη Σοφία (μέλος) & Ξυνού Αικατερίνη (μέλος). Η παραλαβή και κατάθεση των αιτήσεων για τα όργανα του συλλόγου θα γίνεται στην επιτροπή (κα Σοφία Χρόνη, Μιχοπούλου 10, Αλμυρός) έως το Σάββατο 12/5 & ώρα 13:00 (πληροφορίες και στο κινητό του συλλόγου, 698 98 22066). Δικαίωμα εκλογής για τα όργανα του συλλόγου έχουν όλα τα μέλη τα οποία ήταν εγγεγραμμένα και οικονομικώς ενημερωμένα κατά το προηγούμενο έτος (2017) και εφόσον δεν συντρέχει κάποιο κώλυμα σύμφωνα και με τον αθλητικό νόμο 2725/1999 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού (ν.2858/2000, 3057/2002, 3479/2006 & 4049/2012). Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που ήταν εγγεγραμμένα και οικονομικώς ενημερωμένα κατά το έτος 2017 και θα εξοφλήσουν τη συνδρομή για το 2018 έως και την ημέρα των εκλογών.

Για τον Ε.Ο.Σ. Αλμυρού

- Ο Πρόεδρος & Ο Γραμματέας της Γ.Σ. - Η Εφορευτική Επιτροπή