Πολιτική Προστασία-Εκπαίδευση-Βόλος

Σύμφωνα με το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (2270/25.4.13), τμήμα Εθελοντισμού & Εκπαίδευσης, το θέμα της φετινής εκπαίδευσης των μελών των εθελοντικών οργανώσεων αναφέρονταν στη δασοπροστασία & τη δασοπυρόσβεση. Η θεωρία που αναπτύχθηκε μέσα & από παρουσίαση σε οθόνη (με τη χρήση Η/Υ & φωτογραφιών) από τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, η πρακτική χρησιμοποίηση των μηχανημάτων και των αντλιών (συνδέσεις, φορητές αντλίες, ανάπτυξη, σχεδιασμός, συντονισμός) καθώς και το πρακτικό μέρος με τη κατασκευή αντιπυρικών ζωνών, τη κίνηση των πεζοπόρων τμημάτων & η ασφάλεια αυτών, αποτέλεσαν σημαντική εμπειρία για τα μέλη της ομάδος μας που παραβρέθηκαν στην εκπαίδευση. Αν και ο ρόλος της ομάδος Πολιτκής Προστασίας του ΕΟΣ Αλμυρού είναι πρωτίστως βοηθητικός & προληπτικός (αναφερόμαστε & δραστηριοποιούμαστε στον ορεινό όγκο της Όθρυος) η βοήθεια που θα προσφέρουμε όταν θα μας ζητηθεί (για ένα σημαντικό γεγονός στη περιοχή μας) τόσο από το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Αλμυρού όσο και από το Δήμο Αλμυρού θα είναι σημαντική και τέτοιες εκπαιδεύσεις από τους "ειδικούς" μας βοηθούν προς αυτή τη κατεύθυνση! Ευχαριστούμε τη Πυροσβεστική Βόλου (εγκαταστάσεις Β' ΒΙ.ΠΕ.) καθώς και το Πυραγό κο Γκουρτζαλή Ηλία για τη φιλοξενιά & τις γνώσεις που μας προσέφεραν!

 

Ε.Ο.Σ. Αλμυρού

Ομάδα Πολιτικής Προστασίας