Δράσεις

Ομάδα Πολιτικής Προστασίας-Εκπαίδευση

 

Στο δεύτερο μέρος η εκπαίδευση περιελάμβανε πρακτική: τα στελέχη του κλιμακίου, έδειξαν τη χρήση και τα μέρη των πυροσβεστικών οχημάτων, έγινε χρήση των αντλιών από μέλη της Ομάδος, αλλά και το πώς οι εθελοντές μπορούν να βοηθήσουν στη πράξη, όταν λαμβάνει χώρα ένα γεγονός, τους πυροσβέστες.

 

Η ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Ε.Ο.Σ. Αλμυρού έχει ως ρόλο και σκοπό τη δασοπροστασία - τομέας πρόληψης δασικών πυρκαγιών - κυρίως στον ορεινό όγκο της Όθρυος και η εκπαίδευσή της αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της προσπάθειάς της. Η συνεργασία μας τόσο με Δήμο Αλμυρού, το δασαρχείο και το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Αλμυρού (συντονιστής) αλλά και τις άλλες εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στη περιοχή, πιστεύουμε ότι θα συμβάλει τα μέγιστα προς την επίτευξη των σκοπών της και του ρόλου που θέλουμε για την Ομάδα.

 

Τα 12 μέλη που απαρτίζουν την ομάδα είναι: Μόρφης Π (C), Ζαβός Χρ, Δαμιανός Κ, Κοντινάκης Μ, Μπουκώρος Χρ, Μπόπης Χρ, Γούλας Μ, Ζιγγιρίδης Π, Αναστασόπουλος Κ, Τσιτσόπουλος Ν, Μπέσας Ν. & Φυτιλής Μ.

 

 

Για τον ΕΟΣ Αλμυρού

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 


Εκτύπωση   Email