Θεμελίωση καταφυγίου ΕΟΣ από τα μέλη του (1985)
Θεμελίωση καταφυγίου ΕΟΣ από τα μέλη του (1985)
Θεμελίωση καταφυγίου ΕΟΣ από τα μέλη του (1985)
Καταφύγιο ΕΟΣ από Γερακοβούνι (2009)
Καταφύγιο ΕΟΣ (1986)